نرم افزار مهلت ابلاغیه و امور حقوقی


یک نرم افزار برای اعلام مهلت ابلاغیه و امور حقوقی مهلت اجرای احکام،مهلت زمان پایان ابلاغیه ها،اخطاریه ها،پرداخت بدهی، شکایت، تاریخ پایان اجراییه،پرداخت حق اجرا و غیره با امکان نصب روی گوشی موبایل و غیره

دانلود نرم افزار مهلت ابلاغیه و امور حقوقی  قابلیت های نرم افزار مهلت ابلاغیه و امور حقوقی

  • اعلام زمان آخرین مهلت ابلاغیه ها
  • اعلام زمان مهلت پایان ابلاغیه ها و اخطاریه ها
  • اعلام زمان مهلت های حقوقی
  • اعلام زمان مهلت اخطاریه ها
  • اعلام زمان مهلت اجرایه ها
  • و بیش از ده ها مورد دیگر
  • سه رقم سه رقم جداکردن اعداد
  • با کمترین تایپ
  • محیطی ساده و روان
  • و ده ها امکان دیگر