نرم افزار هزینه اجرای احکام


این نرم افزار به شما کمک می کند به سادگی هزینه یا پول اجرای احکام را محاسبه کنید. این نرم افزار محیطی آسان دارد و هزینه اجرای احکام را با نتایج کاملا خوانا و راحت به شما نشان می دهد.
جرای احکام به این معناست که وقتی دادگاه یک تصمیم نهایی می‌گیرد که براساس قوانین موجود صادر شده، این تصمیم باید به اجرا درآید و انجام شود.

دانلود نرم افزار هزینه اجرای احکام  قابلیت های نرم افزار هزینه اجرای احکام

 • امکان محاسبه هزینه اجرای احکام دعاوی مالی
 • امکان محاسبه هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی
 • امکان محاسبه هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی
 • امکان محاسبه هزینه اجرای احکام در دعاوی اعتراض شخص ثالث به اجرای احکام مدنی
 • امکان محاسبه هزینه اجرای احکام در دعاوی تخلیه مورد اجاره
 • امکان محاسبه هزینه اجرای حکم تخلیه ملک
 • امکان محاسبه هزینه اجرای حکم در صورتیکه اجرای حکم منجر به سازش شده است
 • و بیش از ده ها مورد دیگر
 • سه رقم سه رقم جداکردن اعداد
 • با کمترین تایپ
 • محیطی ساده و روان
 • و ده ها امکان دیگر