نرم افزار محاسبه دیه


این نرم افزار به شما کمک می کند به آسانی دیه را بسته به شیوه های مختلف مانند درصدی، کسری،دیه قتل، دیه اعضا، منافع، جراحات، جنین و غیره محاسبه کنید. وقتی خدایی نکرده تصادف می کنید، یا در محل کار حادثه ای رخ می دهد و به شما صدمه زده می شود، باید خسارت خود را طبق تعرفه از بیمه یا کارفرما یا شخص مسئول به عنوان پول دیه دریافت کنید.

این برنامه به سادگی دیه ای که باید به شما داده شود را حساب می کند.

دانلود نرم افزار محاسبه دیه  قابلیت های نرم افزار محاسبه دیه

 • امکان محاسبه دیه بصورت درصدی
 • امکان محاسبه دیه بصورت کسری و چندین مجموعه
 • امکان محاسبه دیه زن و مرد
 • امکان محاسبه دیه زن و مرد در سال های مختلف
 • امکان محاسبه دیه انواع خنثی یا دوجنسه
 • امکان محاسبه دیه سال 1400 به قبل و بعد مانند 1402،1403،1404،1405 وغیره
 • امکان محاسبه دیه در ماه حرام و غیر حرام
 • امکان محاسبه دیه مو
 • امکان محاسبه دیه چشم
 • امکان محاسبه دیه بینی
 • امکان محاسبه دیه لاله گوش
 • امکان محاسبه دیه لب
 • امکان محاسبه دیه زبان
 • امکان محاسبه دیه دندان
 • امکان محاسبه دیه گردن
 • امکان محاسبه دیه فک
 • امکان محاسبه دیه دست،پا و ناخن
 • امکان محاسبه دیه ستون فقرات
 • امکان محاسبه دیه دنده
 • امکان محاسبه دیه عقل
 • امکان محاسبه دیه شنوایی
 • امکان محاسبه دیه بینایی
 • امکان محاسبه دیه بویایی
 • امکان محاسبه دیه چشایی
 • امکان محاسبه دیه صوت و گویایی
 • امکان محاسبه دیه جنین
 • امکان محاسبه دیه نخاع و نشیمنگاه
 • امکان محاسبه دیه ترقوه
 • امکان محاسبه دیه افضا
 • امکان محاسبه دیه جراحات سر و صورت
 • امکان محاسبه دیه جراحتی که وارد بدن شود
 • امکان محاسبه دیه جراحتی که درون بدن رود
 • امکان محاسبه دیه جنایت بر میت
 • امکان محاسبه دیه شکستن استخوان
 • امکان محاسبه دیه قطع عضو
 • امکان محاسبه دیه شکستن اعضا
 • امکان محاسبه دیه بچه
 • و بیش از ده ها مورد دیگر
 • سه رقم سه رقم جداکردن اعداد
 • با کمترین تایپ
 • محیطی ساده و روان
 • و ده ها امکان دیگر