نرم افزار محاسبه تمبر مالیاتی وکیل


این برنامه به شما کمک می کند که به آسانی بتوانید تمبر مالیاتی وکیل را از روی دستمزد متعارف وکیل محاسبه کنید. این برنامه قابلیت محاسبه تمبر مالیاتی وکیل را از روی حق الوکاله و تعرفه اعلامی وکلا را دارا می باشد.

بطور اصولی وقتیکه شخصی قصد دارد برای کارهای خود وکیل بگیرد یکی از هزینه هایی که در دادخواست مطرح میکند تا در صورت بردن دعوی بتواند آن را از خوانده مطالبه کند هزینه تمبر مالیاتی وکیل می باشد.

طبق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم، وکالت نامه وکیل بدون تمبر مالیاتی معتبر نیست. نخست باید بیان کرد که تمبر مالیاتی ارتباط مستقیمی با دستمزد وکیل دارد. چنانچه دستمزد وکیل بالاتر از تعرفه باشد وکیل فقط مستحق دستمزد متعارف است ولی با توجه به هزینه مرقوم باید تمبر باطل نماید.

دانلود نرم افزار محاسبه تمبر مالیاتی وکیل  قابلیت های نرم افزار محاسبه تمبر مالیاتی وکیل

 • امکان محاسبه تمبر مالیاتی وکیل کانون وکلای دادگستری
 • امکان محاسبه تمبر مالیاتی وکیل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی
 • امکان محاسبه تمبر مالیاتی وکیل در پرونده های حقوقی
 • امکان محاسبه تمبر مالیاتی وکیل در پرونده های کیفری
 • امکان محاسبه تمبر مالیاتی وکیل بر اساس حق الوکاله
 • امکان محاسبه تمبر مالیاتی وکیل بر اساس تعرفه وکلا
 • امکان محاسبه تمبر مالیاتی وکیل در دادگاه بدوی
 • امکان محاسبه تمبر مالیاتی وکیل در دادگاه تجدیدنظر
 • امکان محاسبه تمبر مالیاتی وکیل در دادسرا
 • امکان محاسبه تمبر مالیاتی وکیل براساس موضوع وکالت
 • امکان محاسبه تمبر مالیاتی وکیل پس از نقص رای
 • امکان محاسبه تمبر مالیاتی وکیل برای وکیل تسخیری
 • امکان محاسبه تمبر مالیاتی وکیل و سهم کانون وکلای دادگستری
 • امکان محاسبه تمبر مالیاتی وکیل و سهم مرکز وکلا
 • امکان محاسبه تمبر مالیاتی وکیل با توجه به حق ماموریت داخل و خارج استانی
 • و بیش از ده ها مورد دیگر
 • سه رقم سه رقم جداکردن اعداد
 • با کمترین تایپ
 • محیطی ساده و روان
 • و ده ها امکان دیگر