نرم افزار محاسبه وزن فنس توری


این برنامه به شما کمک می کند بتوانید وزن انواع فنس یا توری حصاری، فنس مربعی فلزی،فنس باغی،فنس زنجیری توری پرسی و غیره را جهت تشخیص کیفیت و اصلی و تقلبی بودن محاسبه کنید
برای استفاده از این برنامه شما باید ضخامت مفتول و اندازه چشمه توری یا فنس را محاسبه نمایید.

دانلود نرم افزار محاسبه وزن فنس توری  قابلیت های نرم افزار محاسبه وزن فنس توری

  • محاسبه وزن فنس
  • محاسبه وزن توری
  • محاسبه وزن توری حصاری
  • محاسبه وزن فنس مربعی
  • محاسبه وزن استاندارد فنس و توری
  • امکان تشخیص کیفیت فنس و توری
  • امکان تشخیص اصلی یا تقلبی بودن فنس و توری
  • محیطی ساده و روان
  • و چندین امکان دیگر
  • و ده ها مورد دیگر

 مطالب پیشنهادی از سراسر وب