نرم افزار محاسبه وزن شمش فولادی


نرم افزار محاسبه وزن شمش فولادی به شما کمک می کند بتوانید وزن دقیق شمش فولادی را محاسبه کنید و از طرفی کمک می کند بتوانید تشخیص دهید شمش با کیفیت تحویل گرفته اید یا شمش بی کیفیت و از اصلی و تقلبی بودن آن اطمینان حاصل کنید. روندکار به این صورت است که شما باید ابعاد شمش را به برنامه بدهید و سپس برنامه وزن دقیق شمش را به شما می دهد و شما با مقایسه با وزن روی باسکول می توانید تشخیص دهید شمش فولادی با کیفیت است یا بی کیفیت.
این برنامه می تواند وزن انواع شمش فولادی شامل بیلت یا شمشال (سطح مقطع مستطیلی و مربعی)، بلوم یا فابریک (شمشه) (سطح مقطع مستطیلی و مربعی) و اسلب یا تختال را محاسبه کند.

دانلود نرم افزار محاسبه وزن شمش فولادی  قابلیت های نرم افزار محاسبه وزن شمش فولادی

 • محاسبه وزن شمش فولادی
 • محاسبه وزن بیلت یا شمشال
 • محاسبه وزن بلوم یا فابریک
 • محاسبه وزن شمشه
 • محاسبه وزن اسلب یا تختال
 • امکان تشخیص کیفیت شمش
 • امکان تشخیص اصلی یا تقلبی بودن شمش
 • محاسبه وزن شمش فولادی در چگالی های مختلف
 • محیطی ساده و روان
 • و چندین امکان دیگر
 • و ده ها مورد دیگر

 مطالب پیشنهادی از سراسر وب