نرم افزار محاسبه وزن تیرآهن


نرم افزار محاسبه وزن تیرآهن به شما کمک می کند از طریق محاسبه دقیق وزن تیرآهن بتوانید کیفیت آن را تشخیص دهید. این برنامه با گرفتن مشخصات ظاهری تیرآهن از جمله طول شاخه،ضخامت بال، عرض بال، ضخامت جان، طول جان و غیره به آسانی بتوانید تشخیص دهید تیرآهن با کیفیت است یا خیر.
با این برنامه می توانید کیفیت انواع تیرآهن از جمله تیرآهن IPE (استاندارد اروپا و ایران)، تیرآهن INP (استاندارد چین و روسیه)، تیرآهن IPB (بال پهن)، تیرآهن لانه زنبوری CPB را بررسی کنید.

دانلود نرم افزار محاسبه وزن تیرآهن  قابلیت های نرم افزار محاسبه وزن تیرآهن

 • محاسبه وزن تیرآهن
 • محاسبه وزن انواع تیرآهن
 • امکان انجام تست کیفیت تیرآهن
 • امکان مقایسه وزن روی باسکول و وزن واقعی تیرآهن
 • امکان محاسبه وزن تیرآهن IPE (استاندارد اروپا و ایران)
 • امکان محاسبه وزن لوله توخالی و دو سر باز
 • امکان محاسبه وزن تیرآهن INP (استاندارد چین و روسیه)
 • امکان محاسبه وزن تیرآهن IPB (بال پهن)
 • امکان محاسبه وزن تیرآهن IPB (بال پهن)
 • امکان محاسبه وزن تیرآهن لانه زنبوری CPB
 • امکان محاسبه وزن تیرآهن هاش سبک HEA
 • امکان محاسبه وزن تیرآهن هاش سنگین HEB
 • امکان محاسبه وزن تیرآهن I7
 • امکان محاسبه وزن تیرآهن دوبل و تک
 • امکان محاسبه وزن تیرآهن نمره های مختلف
 • امکان تشخیص با کیفیت بودن تیرآهن
 • امکان ثبت وزن روی باسکول جهت تست کیفیت تیرآهن
 • مقایسه وزن روی باسکول و وزن تیرآهن
 • نمایش درصد اختلاف وزن روی باسکول و وزن تیرآهن با کیفیت
 • نمایش درصد با کیفیت بودن تیرآهن
 • امکان تشخیص محکم بودن تیرآهن ها
 • امکان محاسبه تیرآهن های I شکل
 • امکان محاسبه تیرآهن های H شکل
 • محیطی ساده و روان
 • و چندین امکان دیگر
 • و ده ها مورد دیگر

 مطالب پیشنهادی از سراسر وب