نرم افزار محاسبه وزن قوطی


با استفاده از این نرم افزار می توانید وزن دقیق قوطی،قوطی پروفیل را براساس طول شاخه،ضخامت،انتخاب چگالی،عرض مقطع،طول مقطع براساس کیلوگرم محاسبه کنید.
در این برنامه می توانید وزن قوطی هایی از جمله قوطی مستطیلی یا RHS و قوطی های مربعی یا SHS را محاسبه کنید.

دانلود نرم افزار محاسبه وزن قوطی  قابلیت های نرم افزار محاسبه وزن قوطی

  • امکان محاسبه قوطی
  • امکان محاسبه وزن قوطی مستطیلی یا RHS
  • امکان محاسبه وزن قوطی مربعیسس یا SHS
  • امکان محاسبه وزن قوطی پروفیل
  • امکان تشخیص کیفیت قوطی
  • امکان تشخیص با کیفیت بودن قوطی
  • و ده ها مورد دیگر

 مطالب پیشنهادی از سراسر وب