نرم افزار محاسبه وزن چهارپهلو


نرم افزار محاسبه وزن چهارپهلو به شما کمک می کند بتوانید با کیفیت یا بی کیفیت بودن چهارپهلوهای خریداری شده را بررسی کنید و بدانید که محصول خریداری شده اصلی است یا تقلبی، با این برنامه می توانید به آسانی وزن استاندارد انواع چهارپهلو را محاسبه نمایید.
چهارپهلو یک پروفیل باز و بسیارمقاوم است که سطح مقطع آن بصورت مربع یا مستطیل می باشد به چهارپهلو چهارگوش هم گفته می شود. چهارپهلو دارای انواع مختلفی از جمله: چهارپهلوی نورد گرم، چهارپهلوی نورد سرد، چهارپهلوی ترانسی، چهارپهلوی فابریک، چهارپهلو فولادی و غیره چهارپهلو.

دانلود نرم افزار محاسبه وزن چهارپهلو  قابلیت های نرم افزار محاسبه وزن چهارپهلو

 • محاسبه وزن تسمه
 • محاسبه وزن چهارپهلو‌ نوردی
 • محاسبه وزن چهارپهلو‌ ترانسی
 • محاسبه وزن چهارپهلو‌ فولادی
 • محاسبه وزن چهارپهلو‌ فابریک
 • محاسبه وزن انواع چهارپهلو
 • محاسبه وزن استاندارد چهارپهلو
 • امکان تشخیص کیفیت چهارپهلو
 • امکان تشخیص اصلی یا تقلبی بودن چهارپهلو
 • محیطی ساده و روان
 • و چندین امکان دیگر
 • و ده ها مورد دیگر