نرم افزار روانشناسی رنگ ها


نرم افزار روانشناسی رنگ ها به شما کمک می کند بتوانید با استفاده از هدف های روانشناسی که تعیین می کنید رنگ های روانشناسی مرتبط با اهداف خود را پیدا نمایید.
برای مثال فرض کنید می خواهید یک شغل را راه اندازی کنید که هدف یا ماموریت شما ایجاد اطمینان و امنیت در مشتری باشد، برای همین می خواهید لوگو یا بسته بندی محصول را با رنگ های روانشناسی با همین مضمون پیدا کنید، برای اینکار تنها کافی است هدف های خود را اطمینان و امنیت انتخاب کنید، پس از اینکار برنامه رنگ های روانشناسی مرتبط با این هدف را به شما نشان می دهد.
این برنامه را می توانید روی گوشی های اندرویدی،ویندوز، مک ها، کروم او اس و غیره نصب کنید.

دانلود نرم افزار روانشناسی رنگ ها  قابلیت های نرم افزار روانشناسی رنگ ها

 • امکان تعیین هدف روانشناسی
 • نمایش رنگ ها متناسب با هدف روانشناسی
 • امکان تعیین چهار هدف روانشناسی
 • امکان تعیین هدف به ترتیب اولویت
 • نمایش درصد علاقه زنان نسبت به مردان
 • نمایش درصد علاقه مردان نسبت به زنان
 • نمایش درصد علاقه به رنگ از بین تمام رنگ ها
 • نمایش اصلی یا فرعی بودن رنگ ها
 • نمایش کد برمبنای 16 رنگ
 • نمایش برندهای معروف استفاده کننده از رنگ
 • نمایش پیامدهای منفی استفاده زیاد از رنگ
 • نمایش توضیحات تکمیلی در مورد رنگ
 • نمایش سرد یا گرم بودن رنگ
 • نمایش نماد رنگ
 • انتخاب هوشمند رنگ های روانشناسی از روی هدف
 • قابلیت انتخاب روانشناسی رنگ محصول
 • قابلیت انتخاب روانشناسی رنگ لوگو
 • قابلیت انتخاب روانشناسی رنگ آیکون
 • قابلیت انتخاب روانشناسی رنگ سایت
 • قابلیت انتخاب روانشناسی رنگ نرم افزار
 • قابلیت انتخاب روانشناسی رنگ برند
 • قابلیت انتخاب روانشناسی رنگ فضای کار
 • قابلیت انتخاب روانشناسی رنگ محیط کار
 • قابلیت انتخاب روانشناسی رنگ بسته بندی
 • محیطی ساده و روان
 • و چندین امکان دیگر
 • و ده ها مورد دیگر

 مطالب پیشنهادی از سراسر وب