نرم افزار گیاهان آپارتمانی و زینتی


این نرم افزار به شما کمک می کند بتوانید لیست کامل گل و گیاه آپارتمانی و زینتی را به همراه تصویر مشاهده کنید،همچنین نحوه کاشت و نگهداری را با جزییات کامل مشاهده کنید.
این برنامه یک بانک اطلاعاتی کاملی از گل و گیاه آپارتمانی و زینتی را بصورت تصویری در اختیار شما قرار می دهد. شما می توانید در لیست آنها جستجو کنید و اطلاعات آنها را پیدا کنید.
برای مثال شما می توانید با وارد نمودن نام فارسی گل یا نام علمی گل و یا نام گل به زبان لاتین اطلاعات کاملی از گل و گیاه مانند: نام فارسی گل، نام علمی گل، نام لاتین گل، خانواده یا تیره گل، نام های دیگر آن گل، دسته گیاهان، سایر گل و گیاه از همین خانواده، تصویر گل، ویژگی های ظاهری گل، شرایط نگهداری گل، خاک مناسب جهت نگهداری گل، دمای لازم برای پرورش گل، تعداد دفعات آبیاری گل و گیاه، میزان تحمل نور گل و گیاه، بهترین زمان تراشیدن گل و گیاه، نوع کودی که باید استفاده شود، میزان رطوبت خاک،زمان کود دادن به گل و گیاه، نرخ رشد گل و گیاه، تغذیه برگ های گل و گیاه، روش تکثیر گل، نکاتی که باید در فصل های مختلف رعایت نمود، کاربرد گل و گیاه، سمی یا غیر سمی بودن گل و گیاه برای انسان و حیوانات، مشکلات رایج که به گیاه آسیب میرساند، نحوه بیمارشدن گیاه و جلوگیری از بیمار شدن گیاهان، میوه گل و گیاه، محیط مناسب برای نگهداری گل و گیاه، نحوه نگهداری گل و گییاه در خانه، نحوه نگهداری از گل و گیاه در گلخانه و سایر اطلاعات اضافی را بدست بیاورید.
این برنامه کامل ترین بانک اطلاعاتی گل و گیاه آپارتمانی می باشد. با این برنامه به آسانی می توانید اطلاعات کاملی در مورد گل و گیاهان آپارتمانی پیدا کنید.

دانلود نرم افزار گیاهان آپارتمانی و زینتی  قابلیت های نرم افزار گیاهان آپارتمانی و زینتی

 • نمایش نام فارسی گل و گیاه
 • نمایش نام علمی گل و گیاه
 • نمایش نام لاتین گل و گیاه
 • نمایش نام خانواده یا تيره گل و گیاه
 • نمایش نام های دیگر گل و گیاه
 • نمایش نام خانواده گل و گیاه
 • نمایش نام دسته گیاه گل و گیاه
 • نمایش تصویر گل و گیاه
 • نمایش شرایط نگهداری گل و گیاه
 • نمایش خاک مناسب گل و گیاه
 • نمایش دما مناسب گل و گیاه
 • نمایش دفعات آبیاری گل و گیاه
 • نمایش دمای نور مناسب گل و گیاه
 • نمایش زمان هرس گل و گیاه
 • نمایش نوع کود گل و گیاه
 • نمایش نوع رطوبت خاک گل و گیاه
 • نمایش زمان کود دادن به گل و گیاه
 • نمایش حداکثر نرخ رشد یا اندازه گل و گیاه
 • نمایش نحوه تغذیه برگ گل و گیاه
 • نمایش روش تکثیر گل و گیاه
 • نمایش نکات فصلی نگهداری از گل و گیاه
 • نمایش کاربرد گل و گیاه
 • نمایش سمی بودن گل و گیاه برای حیوانات و انسان ها
 • نمایش مواردی که به گل و گیاه آسیب می رساند
 • نمایش مواردی که باعث بیمارشدن گل و گیاه می شود
 • نمایش میوه گل و گیاه
 • نمایش محیط های رشد گل و گیاه
 • نمایش روش های نگهداری از گل و گیاه در منزل
 • نمایش روش های نگهداری از گل و گیاه در گلخانه
 • نمایش سایر اطلاعات اضافی از گل و گیاه
 • محیطی ساده و روان
 • و چندین امکان دیگر

گل و گیاهانی که پشتیبانی می شود:

 • آموزش و شرایط نگهداری از آرالیای برگ پهن ( Aralia elata - Fatsi or Japanese Aralia )
 • آموزش و شرایط نگهداری از آرالیای دروغی ( Dizygotheca elegantissima - False Aralia )
 • آموزش و شرایط نگهداری از آرالیای ژاپنی ( Fatsia japonica - Japanese aralia )
 • آموزش و شرایط نگهداری از آرمریا ( Armeria maritima - sea pink )
 • آموزش و شرایط نگهداری از آزالیا ( Rhododendron simsii - Indian Azalea )
 • آموزش و شرایط نگهداری از آقطی ( Sambucus canadensis - American elderberry )
 • آموزش و شرایط نگهداری از آکالیفا مارژیناتا ( Acalypha marginata - fox tail )
 • آموزش و شرایط نگهداری از آکالیفا هیسپیدا ( Acalypha hispida - fox tail )
 • آموزش و شرایط نگهداری از آگاو امریکانا ( Agave americana - Century Plant )
 • آموزش و شرایط نگهداری از آگلونما ( Aglaonema commutatum - Chinese evergreen )
 • آموزش و شرایط نگهداری از آگلونما پاتایا ( Aglaonema Pattaya - Pattaya Chinese evergreen )
 • آموزش و شرایط نگهداری از آگلونما پیکتوم تریکالر ( Aglaonema pictum tricolor - Chinese evergreen )
 • آموزش و شرایط نگهداری از آگلونما ماریا ( Aglaonema Maria - Maria Chinese Evergreen )
 • آموزش و شرایط نگهداری از آگلونما نیتیدوم ( Aglaonema Nitidum - Silver king )
 • آموزش و شرایط نگهداری از آماریلیس ( Amaryllis Belladonna - jersey lily )
 • آموزش و شرایط نگهداری از آناناس زینتی ( Ananas Comosus Variegatus - Ivory Pineapple )
 • آموزش و شرایط نگهداری از آنتوریوم ( Anthurium scherzerianum - Flamingo Flower )
 • آموزش و شرایط نگهداری از ابرون کبیر ( Sempervivum tectorum - Houseleeks )
 • آموزش و شرایط نگهداری از ابوتیلون داروینی ( Abutilon darwinii - Flowering maple )
 • آموزش و شرایط نگهداری از ابوتیلون گل گاوپنبه‌ای ( Abutilon pictum - Flower maple )
 • آموزش و شرایط نگهداری از ارکیده دندروبیوم ( Dendrobium nobile - showy dendrobium )
 • آموزش و شرایط نگهداری از ارکیده سیمبیدیوم ( Cymbidium - cymbidium Orchid )
 • آموزش و شرایط نگهداری از ارکیده فالانوپسیس ( Phalaenopsis - phalaenopsis Orchid )
 • آموزش و شرایط نگهداری از اریکا پالم ( Dypsis lutescens - Areca Palm )
 • آموزش و شرایط نگهداری از اریکا پالم وحشی ( Areca triandra - Wild areca palm )
 • آموزش و شرایط نگهداری از اسپاتی فیلوم سِن سیشن ( Spathiphyllum wallisii - peace lily )
 • آموزش و شرایط نگهداری از اسپاتی فیلوم مونا لوا ( Spathiphyllum Mauna Loa Supreme - Peace Lily )
 • آموزش و شرایط نگهداری از اسپاراگوس ستاسیوس ( Asparagus setaceus - Sprengeri Fern )
 • آموزش و شرایط نگهداری از اسپرک باغی ( Reseda - garden mignonette )
 • آموزش و شرایط نگهداری از استرومانته‌ سانگینیا ( Stromanthe sanguinea - Triostar )
 • آموزش و شرایط نگهداری از اسکیمیا ژاپنی ( Skimmia japonica - SKIMMIA )
 • آموزش و شرایط نگهداری از اسكينانتوس ( Aeschynanthus lobbianus - Lipstick Plant )
 • آموزش و شرایط نگهداری از اشوريا ( Echeveria - Mauna Loa )
 • آموزش و شرایط نگهداری از افوربیا دکاری ( Euphorbia Decaryi - Euphorbia decaryi )
 • آموزش و شرایط نگهداری از انجیر چسب ( Ficus pumila - creeping fig )
 • آموزش و شرایط نگهداری از انجیر هندی ( Opuntia humifusa - Bengal Fig )
 • آموزش و شرایط نگهداری از ایکمیا باران آبی ( Aechmea Blue Rain - blue rain )
 • آموزش و شرایط نگهداری از ایکمیا فاسکیاتا ( Aechmea Fasciata - Bromeliad, Silver Vase )
 • آموزش و شرایط نگهداری از ایکیما چانتینی ( Aechmea chantinii - Aechmea chantinii )
 • آموزش و شرایط نگهداری از بامبو ( Bambusoideae - Lucky Bamboo )
 • آموزش و شرایط نگهداری از برگ انجیری ( Monstera deliciosa - Swiss- cheese plant )
 • آموزش و شرایط نگهداری از برگ بیدی ( Tradescantia - Wandering Jew )
 • آموزش و شرایط نگهداری از برگ خنجری ( Pandanus tectorius - Veitch's screwpine )
 • آموزش و شرایط نگهداری از برگ عبایی ( Aspidistra elatior - Cast Iron Plant )
 • آموزش و شرایط نگهداری از بگونیا برگی (رکس) ( Begonia rex - Begonia )
 • آموزش و شرایط نگهداری از بگونیای غده ای ( Begonia Tuberhybrida Group - Tuberous Begonias )
 • آموزش و شرایط نگهداری از بنت قنسول ( Euphorbia pulcherrima - poinsettia )
 • آموزش و شرایط نگهداری از بنجامین آمستل ( Ficus binnendijkii - Long leaved fig )
 • آموزش و شرایط نگهداری از بنفشه آفریقایی ( Saintpaulia - African violet )
 • آموزش و شرایط نگهداری از بیلبرجیا ( Billbergia - Angel )
 • آموزش و شرایط نگهداری از پاپیتال ( Hedera helix - Common Ivy )
 • آموزش و شرایط نگهداری از پالم بادبزنی ( Washingtonia robusta - Palm Washingtonia )
 • آموزش و شرایط نگهداری از پالم فن چینی ( Livistona chinensis - Livistona Chinensis )
 • آموزش و شرایط نگهداری از پاندانوس ( Pandanus utilis - screw pine )
 • آموزش و شرایط نگهداری از پاندانوس ساندری ( Pandanus sanderi - Screw Pine )
 • آموزش و شرایط نگهداری از پپرومیا قاشقی ( Peperomia Magnoliaefolia - Desert privet )
 • آموزش و شرایط نگهداری از پپرومیا کاپراتا ( Peperomia caperata - Peperomia Magnoliifolia )
 • آموزش و شرایط نگهداری از پپرومیا ابلق ( Peperomia obtusifolia - Desert privet )
 • آموزش و شرایط نگهداری از پرنده بهشتی ( Strelitzia reginae - bird-of-paradise )
 • آموزش و شرایط نگهداری از پوتوس ( Epipremnum aureum - Epipremnum aureum )
 • آموزش و شرایط نگهداری از پیچ شمعی ( Hoya Bella - Leptadenia pyrotechnica )
 • آموزش و شرایط نگهداری از پیچ گلیسین آمریکایی ( Wisteria Frutescens - American wisteria )
 • آموزش و شرایط نگهداری از پیچک سوئدی ( Plectranthus verticillatus - Swedish Ivy )
 • آموزش و شرایط نگهداری از پیچک سه رنگ ( Convolvulus tricolor - Dwarf Morning Glory )
 • آموزش و شرایط نگهداری از پيله آ ( Pilea cadierei - Aluminium Plant )
 • آموزش و شرایط نگهداری از تاج خروس ( Amaranthus Retroflexus - Red root pigweed )
 • آموزش و شرایط نگهداری از ترادسکانتیا ویرجینیانا ( Tradescantia virginiana - spiderwort )
 • آموزش و شرایط نگهداری از تیلاندزیا دیریانا ( Tillandsia Dyeriana - Tillandsia )
 • آموزش و شرایط نگهداری از تیلاندزیا سایانیا ( Tillandsia cyanea - Pink Quill )
 • آموزش و شرایط نگهداری از تیموس ( Thymus ericifolia - Thymus )
 • آموزش و شرایط نگهداری از حسن یوسف ( Coleus blumei - Solenostemon scutellarioides )
 • آموزش و شرایط نگهداری از خال صورتی ( Hypoestes sanguinolenta - Polka dots )
 • آموزش و شرایط نگهداری از خوشه اویز ( Medinilla magnifica - Malaysian Orchid )
 • آموزش و شرایط نگهداری از دارلینگتون ( Darlingtonia californica - cobra plant )
 • آموزش و شرایط نگهداری از دایکوندرا رپنس ( Dichondra repens - Kidney Weed )
 • آموزش و شرایط نگهداری از دراسنا کامپکتا ( Dracaena Compacta - Compact Dragon tree )
 • آموزش و شرایط نگهداری از دراسینا درمنسیس ( Dracaena Deremensis - Warneckei )
 • آموزش و شرایط نگهداری از دراسینا ریکی ( Dracaena Rikki - RIKKI PLANT )
 • آموزش و شرایط نگهداری از دراسینا مارگیناتا ( Dracaena marginata - Madagascar Dragon tree )
 • آموزش و شرایط نگهداری از دراسینا نقره‌ای ( Dracaena Massangeana - Cornstalk Dracaena )
 • آموزش و شرایط نگهداری از درخت اژدها ( Dracaena studnerii - Dragon tree )
 • آموزش و شرایط نگهداری از دم شیر ( Leonurus cardiaca - motherwort )
 • آموزش و شرایط نگهداری از دیفن باخیا ( Dieffenbachia amoena - Dumb Cane )
 • آموزش و شرایط نگهداری از راونیا ریولاریس ( Ravenea Rivularis - Majesty Palm )
 • آموزش و شرایط نگهداری از رز وحشی ( Rosa Brunonii - wild rose )
 • آموزش و شرایط نگهداری از روسلیا (گل مرجانی) ( Russelia equisetiformis - coral plant )
 • آموزش و شرایط نگهداری از زامیوکالکاس ( Zamioculcas zamiifolia - ZZ Plant )
 • آموزش و شرایط نگهداری از ترادسکانتیا زبرینا ( Tradescantia zebrina - wandering jew )
 • آموزش و شرایط نگهداری از زنگوله آبی اسپانیایی ( Hyacinthoides hispanica - Spanish bluebell )
 • آموزش و شرایط نگهداری از ژسنریا کاردینالیس ( Gesneria Cardinalis - Sinningia )
 • آموزش و شرایط نگهداری از ساق عروس ( Echeveria Elegans - hen and chicks )
 • آموزش و شرایط نگهداری از ساکسی فراگرا اوربیوم ( Mother of thousands - Mother of thousands )
 • آموزش و شرایط نگهداری از ساکسی فراگا ( Saxifraga Sarmentosa - Mother of thousands )
 • آموزش و شرایط نگهداری از سانسوریا ( Sansevieria trifasciata Robusta - snake plant )
 • آموزش و شرایط نگهداری از سانسوریا (نیزه آفریقایی) ( Sansevieria cylindrica - Sansevieria Cylindrica )
 • آموزش و شرایط نگهداری از سانسوریا دونِری ( Sansevieria dooneri - Fountain Plant )
 • آموزش و شرایط نگهداری از سانسویریا زیلانیکا ( Sansevieria Zeylanica - Mother-in-laws Tongue )
 • آموزش و شرایط نگهداری از سانسویریا ارنبرگی ( Sansevieria ehrenbergii - Blue Sansevieria )
 • آموزش و شرایط نگهداری از سانسیویریا تریفاسکیاتا هانی ( Sansevieria trifasciata hahnii - Snake Plant )
 • آموزش و شرایط نگهداری از سانسوریا مهتابی ( Sansevieria Silver - Mother in laws tongue )
 • آموزش و شرایط نگهداری از سپر فارسی ( Strobilanthes - persian shield )
 • آموزش و شرایط نگهداری از ستاره خاکستری ( Ctenanthe Setosa - Grey Star )
 • آموزش و شرایط نگهداری از ستاره سرخ ( Guzmania Lingulata - Scarlet Star )
 • آموزش و شرایط نگهداری از سرخس اسکولنتوم ( Pteridium esculentum - Austral bracken )
 • آموزش و شرایط نگهداری از سرخس برگ شمشیری ( Nephrolepis exaltata - Sword Fern )
 • آموزش و شرایط نگهداری از سرخس پای خرگوش ( Davallia fejeensis - Deers foot fern )
 • آموزش و شرایط نگهداری از سرخس جنگلی ( Pteris Cretica - Table Fern )
 • آموزش و شرایط نگهداری از سرخس دکمه‌ای ( Pellaea Rotundifolia - Button Fern )
 • آموزش و شرایط نگهداری از سرخس سخت ( Blechnum Gibbum - Silver Lady )
 • آموزش و شرایط نگهداری از شاخ گوزنی بیفورکاتوم ( Platycerium bifurcatum - Elkhorn Fern )
 • آموزش و شرایط نگهداری از سرخس شاخ گوزنی گراند ( Platycerium Grande - eagle fern )
 • آموزش و شرایط نگهداری از سرخس عقابی ( Pteridium aquilinum - eagle fern )
 • آموزش و شرایط نگهداری از سرخس کاداتوم ( Pteridium caudatum - Bracken Fern )
 • آموزش و شرایط نگهداری از سرخس لانه پرنده ( Asplenium nidus - Bird's Nest Fern )
 • آموزش و شرایط نگهداری از سرخس لِیشیسکالم ( Pteridium latiusculum - Bracken Fern )
 • آموزش و شرایط نگهداری از سرخس مارچوبه ( Asparagus falcatus - Asparagus Fern )
 • آموزش و شرایط نگهداری از سرو کوهی ( Juniperus - gorse )
 • آموزش و شرایط نگهداری از سلاژینلا مارتنسی ( Selaginella martensii - Creeping Moss )
 • آموزش و شرایط نگهداری از سلاژينلا اپودا ( Selaginella apoda - MEADOW SPIKE-MOSS )
 • آموزش و شرایط نگهداری از سیسوس (پیچ کانگرو) ( Cissus - kangaroo vine )
 • آموزش و شرایط نگهداری از سیکاس رولوتا ( Cycas revoluta - Sago Palm )
 • آموزش و شرایط نگهداری از سینرر ( Pericallis Hybrid - Cineraria )
 • آموزش و شرایط نگهداری از سینداپسوس ( Scindapsus aureus - Devils Ivy )
 • آموزش و شرایط نگهداری از سينگینيوم پودوفیلوم ( Syngonium podophyllum - arrowhead vine )
 • آموزش و شرایط نگهداری از شاخ بزی ( Aloe arborescens - Krantz aloe )
 • آموزش و شرایط نگهداری از شامادورا - نخل بامبو ( Chamaedorea Seifrizii - bamboo palm )
 • آموزش و شرایط نگهداری از شامادورا - نخل گربه ( Chamaedorea cataractarum - Cat Palm )
 • آموزش و شرایط نگهداری از شامادورا الگانس ( Chamaedorea elegans - Neanthebella )
 • آموزش و شرایط نگهداری از شامادورا متالیکا ( Chamaedorea metallica - Parlour Palm )
 • آموزش و شرایط نگهداری از شاماروپس هامیلیس ( Chamaerops humilis - humilis )
 • آموزش و شرایط نگهداری از شاه بلوط گویان ( Pachira aquatica - money tree )
 • آموزش و شرایط نگهداری از شاه بلوط هندی ( Aesculus hippocastanum - Horse chestnut )
 • آموزش و شرایط نگهداری از شاه پسند خزنده ( Lantana montevidensis - creeping lantana )
 • آموزش و شرایط نگهداری از شب تاب ( Gynura aurantiaca - Purple Passion )
 • آموزش و شرایط نگهداری از شعله جاوید ( Calathea crocata - eternal flame )
 • آموزش و شرایط نگهداری از شعله لیلی ( Gloriosa superba - Flame Lily )
 • آموزش و شرایط نگهداری از شفلرا آربوریکلا ( Schefflera arboricola - Arboricola )
 • آموزش و شرایط نگهداری از شفلرا آربوریکلا ( Schefflera actinophylla - Brassaia Actinophylla )
 • آموزش و شرایط نگهداری از شمعدانی ( Pelargonium - Geranium )
 • آموزش و شرایط نگهداری از شیرسنگ ( Euphorbia Wulfenii - Fireglow Spurge )
 • آموزش و شرایط نگهداری از طاووسی ( Spartium junceum - Spanish Broom )
 • آموزش و شرایط نگهداری از علف پروانه ( Asclepias tuberosa - Butterfly weed )
 • آموزش و شرایط نگهداری از فائوکاریا ( Faucaria - Tiger jaws )
 • آموزش و شرایط نگهداری از فراموشم مکن ( Myosotis sylvatica - forget me not )
 • آموزش و شرایط نگهداری از فیتونیا ورسافلتی ( Fittonia albivenis - Nerve Plant )
 • آموزش و شرایط نگهداری از فیکوس الاستیکا ( Ficus elastica - Rubber bush )
 • آموزش و شرایط نگهداری از فیکوس بنجامین ( Ficus benjamina - Ficus Tree )
 • آموزش و شرایط نگهداری از فیکوس بنجامین ابلق ( Ficus benjamina variegata - Ficus Tree )
 • آموزش و شرایط نگهداری از فیکوس لیراتا ( Ficus lyrata - Fiddle Leaf Fig )
 • آموزش و شرایط نگهداری از فیکوس میکروکارپا ( Ficus microcarpa - Chinese Banyan )
 • آموزش و شرایط نگهداری از فیلوداک امپتریفورمیس ( Phyllodoce Empetriformis - pink mountain-heath )
 • آموزش و شرایط نگهداری از فیلودندرون اسکاندنس ( Philodendron hederaceum - Sweetheart Plant )
 • آموزش و شرایط نگهداری از فیلودندرون اکوادورنس ( Philodendron Ecuadorense - Philodendron tenue )
 • آموزش و شرایط نگهداری از فیلودندرون بالا رونده ( Philodendron erubescens - climbing philodendron )
 • آموزش و شرایط نگهداری از فیلودندرون برگ انجیری ( Philodendron Bipinnatifidum - Fiddle-leaf Philodendron )
 • آموزش و شرایط نگهداری از فیلودندرون زانادو ( Philodendron Xanadu - Xanadu )
 • آموزش و شرایط نگهداری از فیکوس دیورسیفولیا ( Ficus Diversifolia - Ficus deltoidea )
 • آموزش و شرایط نگهداری از کاج مطبق ( Araucaria heterophylla - Norfolk Island Pine )
 • آموزش و شرایط نگهداری از کاریوپتریس ( Caryopteris clandonensis - Bluebeard )
 • آموزش و شرایط نگهداری از کالاتیا اورانتا ( Calathea Ornata - Pin-stripe calathea )
 • آموزش و شرایط نگهداری از کالاتیا رزپیکتا ( Calathea Roseopicta - Peacock Plant )
 • آموزش و شرایط نگهداری از کالاتیا ستاره موج ( Calathea Rufibarba - Furry Feather Calathea )
 • آموزش و شرایط نگهداری از کالاتیا سه رنگ ( Calathea Triostar - Calathea triostar )
 • آموزش و شرایط نگهداری از کالاتیا گورخری ( Calathea Zebrina - Zebra Plant )
 • آموزش و شرایط نگهداری از کالاتیا لانسیفولیا ( Calathea Lancifolia - Rattlesnake Plant )
 • آموزش و شرایط نگهداری از کالاتیا ماکویانا ( Calathea Makoyana - Peacock Plant )
 • آموزش و شرایط نگهداری از کالادیوم بیکالر ( Caladium bicolor - Angel Wings )
 • آموزش و شرایط نگهداری از کالادیوم کاندیدوم ( Caladium candidum - Fancy leaf )
 • آموزش و شرایط نگهداری از کالادیوم لیندنی ( Caladium lindenii - Angel Wings )
 • آموزش و شرایط نگهداری از کالانکوآ ( Kalanchoe blossfeldiana - Florist’s Kalanchoe )
 • آموزش و شرایط نگهداری از کالانکوئه دایگریمونتیا ( Kalanchoe Daigremontiana - Mother of Thousands )
 • آموزش و شرایط نگهداری از کراسولا آربورسینز ( Crassula Arborescens - silver dollar plant )
 • آموزش و شرایط نگهداری از کراسولا فالکاتا ( Crassula falcata - airplane plant )
 • آموزش و شرایط نگهداری از کراسولای نقره‌ای ( Crassula argentea - jade plant )
 • آموزش و شرایط نگهداری از کروتون ( Codiaeum Variegatum - croton )
 • آموزش و شرایط نگهداری از کروساندرا ( Crossandra infundibuliformis - firecracker flower )
 • آموزش و شرایط نگهداری از کریپتانتوس بروملیادس ( Cryptanthus Bromeliads - Earth Stars )
 • آموزش و شرایط نگهداری از کلماتیس پوست پرتقالی ( Clematis orientalis - orange peel )
 • آموزش و شرایط نگهداری از کوردیلین استرالیس ( Cordyline australis - Cordyline australis )
 • آموزش و شرایط نگهداری از کوردیلین بنکسی ( Cordyline banksii - forest cabbage tree )
 • آموزش و شرایط نگهداری از کوردیلین ترمینالیس ( Cordyline terminalis - Flaming Dragon Tree )
 • آموزش و شرایط نگهداری از کاکتوس عید پاک ( Hatiora gaertneri - CACTUS de Paques )
 • آموزش و شرایط نگهداری از کالادیوم پیکتوراتوم ( Caladium picturatum - elephant ear )
 • آموزش و شرایط نگهداری از گازمانیا دنیس ( Guzmania Denise - Torch Bromeliad )
 • آموزش و شرایط نگهداری از گازمانیا کانیفرا ( Guzmania Conifera - Guzmania conifera )
 • آموزش و شرایط نگهداری از گازمانیا وِلا ( Guzmania Vella - Guzmania )
 • آموزش و شرایط نگهداری از گل اسپاتی فیلوم ( Spathiphyllum wallisii - Spather flower )
 • آموزش و شرایط نگهداری از گل امپیشن بالزامینا ( Impatiens Balsamina - Touch me Not )
 • آموزش و شرایط نگهداری از گل برگنیا ( Bergenia Cordifolia - Bergenia )
 • آموزش و شرایط نگهداری از گل حساس ( Mimosa pudica L. - shameplant )
 • آموزش و شرایط نگهداری از گل خورشیدی ( Clivia miniata - Bush lily )
 • آموزش و شرایط نگهداری از گل شیپور طلایی ( Allamanda cathartica - golden trumpet vine )
 • آموزش و شرایط نگهداری از گلشانه ( Ctenanthe oppenheimiana - Never never )
 • آموزش و شرایط نگهداری از گلوکسینیا ( Gloxinia speciosa - Sinningia speciosa )
 • آموزش و شرایط نگهداری از گندمی ( Chlorophytum comosum - Spider Plant )
 • آموزش و شرایط نگهداری از گندمی موسلی ( Chlorophytum tuberosum - musli )
 • آموزش و شرایط نگهداری از گوشواره ای ( Calceolaria Herbeohybrida - Pocketbook )
 • آموزش و شرایط نگهداری از گیلاس سیاه کوهی ( Prunus Serotina - mountain black cherry )
 • آموزش و شرایط نگهداری از گینورا سارمنتوزا ( Gynura Aurantiaca - Purple Passion Vine )
 • آموزش و شرایط نگهداری از لیکوآلا اربیکولاریس ( Licuala Orbicularis - Licuala orbicularis )
 • آموزش و شرایط نگهداری از لیکوآلا اسپینوزا ( Licuala Spinosa - Licuala spinosa )
 • آموزش و شرایط نگهداری از لیکوآلا داسیانتا ( Licuala Dasyantha - Licuala dasyantha )
 • آموزش و شرایط نگهداری از لیکوآلا گراندیس ( Licuala grandis - Ruffled fan leaf palm )
 • آموزش و شرایط نگهداری از لیلیوم کاندیدوم ( Lilium candidum - Madonna lily )
 • آموزش و شرایط نگهداری از لیندا ( Beaucarnea recurvata - Ponytail Palm )
 • آموزش و شرایط نگهداری از مارانتا آروندیناسه ( Maranta arundinacea - Arrowroot )
 • آموزش و شرایط نگهداری از مارانتا فاسینتاتور ( Maranta leuconeura - prayer plant )
 • آموزش و شرایط نگهداری از مارانتا کرشووینا ( Maranta leuconeura - prayer plant )
 • آموزش و شرایط نگهداری از مارانتا لوکونورا ( Maranta leuconeura - Prayer plant )
 • آموزش و شرایط نگهداری از مارچوبه نرمه ( Asparagus plumosus - Climbing asparagus )
 • آموزش و شرایط نگهداری از ماندویلا ( Mandevilla hybrids - Mandevilla Plant )
 • آموزش و شرایط نگهداری از مرجان مینیاتوری ( Euphorbia Milii - Christ Plant )
 • آموزش و شرایط نگهداری از مشعلی ( Beloperone Guttata - Beloperone guttata )
 • آموزش و شرایط نگهداری از موز زینتی ( Musa Bananarama - Musa bananarama )
 • آموزش و شرایط نگهداری از ناوک ( Justicia brandegeana - Shrimp plant )
 • آموزش و شرایط نگهداری از نخل بهشتی ( Howea Forsteriana - Kentia Palm )
 • آموزش و شرایط نگهداری از نخل راپیس ( Rhapis Excelsa - Rhapis Palm )
 • آموزش و شرایط نگهداری از نخل ققنوس ( Phoenix roebelenii - Phoenix Palm )
 • آموزش و شرایط نگهداری از نخل مرداب ( Cyperus alternifolius - umbrella palm )
 • آموزش و شرایط نگهداری از نی مردابی ( Cyperus Papyrus - Papyrus )
 • آموزش و شرایط نگهداری از نيدولاريوم اینوسنتی ( Nidularium Innocentii - Black Amazonian Birdnest )
 • آموزش و شرایط نگهداری از ورزیا اسپلندنس ( Vriesea splendens - Vriesia splendens )
 • آموزش و شرایط نگهداری از ورزیا دوالیانا ( Vriesea Duvaliana - Vriesea duvaliana )
 • آموزش و شرایط نگهداری از وریزیا ایمپریالیس ( Vriesea Imperialis - vriesea imperialis )
 • آموزش و شرایط نگهداری از وریزیا فنسترالیس ( Vriesea Fenestralis - vriesea fenestralis )
 • آموزش و شرایط نگهداری از وریزیا فوستریانا ( Vriesea Fosteriana - Rock Bromeliad )
 • آموزش و شرایط نگهداری از وریزیا کاریناتا ( Vriesea Carinata - lobster claw )
 • آموزش و شرایط نگهداری از وریزیا گیگانتیا ( Vriesea Gigantea - )
 • آموزش و شرایط نگهداری از وریزیا ماریا ( Vriesea Mariae - lobster claw )
 • آموزش و شرایط نگهداری از وریزیا هایروجلیفیکا ( Vriesea Hieroglyphica - vriesea gigantea )
 • آموزش و شرایط نگهداری از هویا کارنوزا ( Hoya Carnosa - Mariae )
 • آموزش و شرایط نگهداری از یاسمن تابستانه ( Jasminum officinale - jasmine ,common jasmine )
 • آموزش و شرایط نگهداری از یاسمن سفید ( Plumeria Alba - white frangipani )
 • آموزش و شرایط نگهداری از یوکا ( Yucca Guatemalensis - spineless yucca )
 • آموزش و شرایط نگهداری از یوکا آمریکایی ( Yucca Rostrata - Yucca rostrata )
 • آموزش و شرایط نگهداری از یوکا فیلی ( Yucca Elephantipes - Yucca )
 • آموزش و شرایط نگهداری از پتوس ( Epipremnum aureum - )
 • آموزش و شرایط نگهداری از آلوکازیا - بابا آدم ( Alocasia Amazonica - Elephants Ear )
 • آموزش و شرایط نگهداری از آلوورا ( Aloe Vera - Aloe Vera )
 • آموزش و شرایط نگهداری از آلوئه واریگاتا ( Aloe Variegata - Tiger Aloe )
 • آموزش و شرایط نگهداری از استرلیتزیا ( Strelitzia Juncea - Rush-leaved Strelitzia )
 • آموزش و شرایط نگهداری از رزماری ( Rosmarinus Officinalis - Rosemary )
 • آموزش و شرایط نگهداری از سیکلامن پرسیکوم ( Cyclamen Persicum - Persian violet )
 • آموزش و شرایط نگهداری از قهوه چاریریانا ( Coffea charrieriana - Charrier coffee )
 • آموزش و شرایط نگهداری از کالاته آ ( Calathea zebrina - zebra plant )
 • آموزش و شرایط نگهداری از نعناع گربه‌ای ( Nepeta Cataria - Catmint )
 • آموزش و شرایط نگهداری از هدرا عشقه ( Hedera Canariensis - Canaries Ivy )