نرم افزار آزمون علائم راهنمایی رانندگی


با استفاده از این نرم افزار می توانید از خودتان آزمون علائم راهنمایی و رانندگی بگیرید و به راحتی تشخیص دهید چقدر با تابلوهای راهنمایی و رانندگی آشنا هستید یا خیر. این برنامه یک نرم افزار تست و برگزاری آزمون تابلوهایی راهنمایی و رانندگی می باشد.

دانلود نرم افزار آزمون علائم راهنمایی رانندگی  قابلیت های نرم افزار آزمون علائم راهنمایی رانندگی

 • آزمون علائم راهنمایی و رانندگی
 • برنامه تست تابلوهای راهنمایی و رانندگی
 • نمایش سوالات تصادفی از تابلوهایی راهنمایی و رانندگی
 • نمایش نمره شرکت در آزمون علائم راهنمایی و رانندگی
 • نمایش تعداد پاسخ های درست
 • نمایش تعداد پاسخ های غلط کاربر
 • نمایش پاسخ های درست در آزمون تابلوهای رانندگی
 • نمایش پاسخ های غلط با رنگ قرمز
 • متمایز نمودن سوالات غلط از درست در آزمون راهنمایی و رانندگی
 • تست آنلاین علائم راهنمایی و رانندگی
 • بدون کمترین تایپ
 • محیطی ساده و روان
 • و ده ها امکان دیگر