نرم افزار محاسبه قیمت طلا


برنامه ای کاربردی جهت محاسبه قیمت طلا:اگر به برنامه ای نیاز دارید تا با استفاده از آن بتوانید قیمت طلا نو و دست دوم،قیمت سنگ روی طلا،اجرت طلا،قیمت خالص طلا،سود طلافروش، سود سازنده را محاسبه کنید. این نرم افزار با محیطی ساده و آسان به شما کمک می کند.

دانلود نرم افزار محاسبه قیمت طلا  قابلیت های نرم افزار محاسبه قیمت طلا

 • محاسبه قیمت طلا
 • امکان مشاهده و نمایش قیمت روز طلا
 • محاسبه قیمت طلای نو
 • محاسبه قیمت طلای دست دوم
 • محاسبه قیمت سنگ روی طلا
 • محاسبه سود طلا فروش
 • محاسبه سود سازنده طلا
 • محاسبه مالیات بر ارزش افزوده طلا
 • محاسبه اجرت طلا بصورت درصد
 • محاسبه اجرت طلا بصورت تومان
 • محاسبه اجرت طلا بصورت تومان و درصد
 • محاسبه قیمت خالص طلا
 • سه رقم سه رقم جداکردن اعداد
 • با کمترین تایپ
 • محیطی ساده و روان
 • و ده ها امکان دیگر