نرم افزار محاسبه سن


با استفاده از این نرم افزار می توانید سن دقیق خود، سن نوزاد، سن کودک، سن ازدواج، سن قانونی، فاصله شما تا سن قانونی، سن پاکی، تعداد شمعی که باید روی کیک تولد خود قرار دهید را محاسبه کنید. همچنین این برنامه به شما نشان می دهد در چه روزی به دنیا آمده اید، معادل سال تولد شما به میلادی و قمری چه روزی بوده است. از دیگر امکانات این برنامه به شما نشان می دهد که نام حیوان سال تولد شما چه بوده است و اطلاعات طالع بینی چینی سال تولد شما را به شما نشان می دهد.

دانلود نرم افزار محاسبه سن  قابلیت های نرم افزار محاسبه سن

 • محاسبه سن دقیق از روی تقویم خورشیدی(ایرانی)
 • محاسبه سن دقیق از روی تقویم میلادی
 • نمایش تاریخ تولد به میلادی
 • نمایش تاریخ تولد به قمری
 • نمایش روز تولد از روی تاریخ تولد
 • نمایش ماه میلادی تاریخ تولد
 • نمایش نام ماه میلادی تاریخ تولد برای مثال آوریل
 • نمایش ماه قمری تاریخ تولد
 • نمایش نام ماه قمری تاریخ تولد برای مثال محرم
 • نمایش تعداد سال،ماه و روز عمر
 • نمایش عدد شمع روی کیک تولد
 • نمایش سن دقیق شما در روز تولد شما
 • نمایش ماه و روز مانده تا تاریخ تولد بعدی شما
 • نمایش نام سالی که به دنیا آمده اید از روی گاه شمار چینی
 • نمایش طالع بینی سال تولد شما از روی گاهشمار چینی
 • نمایش تعداد ثانیه گذشته از عمر شما
 • نمایش تعداد دقیقه گذشته از عمر شما
 • نمایش تعداد ساعت گذشته از عمر شما
 • نمایش تعداد روز گذشته از عمر شما
 • نمایش تعداد هفته گذشته از عمر شما
 • نمایش تعداد ماه گذشته از عمر شما
 • نمایش تاریخ به سن قانونی 18 سالگی رسیدن
 • نمایش تعداد روز مانده تا رسیدن به سن قانونی
 • نمایش تعداد روز گذشته از سن قانونی
 • نمایش تاریخ کامل شدن سن جهت ثبت نام پیش دبستانی یک
 • نمایش تاریخ کامل شدن سن جهت ثبت نام پیش دبستانی دو
 • نمایش تاریخ کامل شدن سن جهت ثبت نام کلاس اول ابتدایی
 • نمایش تاریخ کامل شدن سن جهت ثبت نام مدرسه
 • نمایش تاریخ کامل شدن سن قانونی 18 سال
 • نمایش تاریخ کامل شدن سن جهت ثبت نام کودر برای مدرسه
 • نمایش سن هنگام تولد
 • نمایش سن ازدواج
 • نمایش سن عقد
 • نمایش سن پاکی یا ترک اعتیاد
 • نمایش سن نوزاد و کودک
 • نمایش سن چند هفتگی نوزاد
 • نمایش سن چند روزی نوزاد
 • نمایش سن چند ماهگی نوزاد
 • نمایش سن شرکت
 • نمایش سن اشتغال یا عدم اشتغال
 • نمایش سن گواهینامه رانندگی
 • نمایش سن حیوان خانگی
 • نمایش نام حیوان سال براساس تقویم خورشیدی
 • نمایش نام سال بصورت ایرانی و ترکی
 • نمایش نام سال بصورت چینی
 • نمایش ویژگی های فرد براساس سال تولد
 • نمایش رنگ موردعلاقه براساس سال تولد
 • نمایش گل موردعلاقه براساس سال تولد
 • نمایش بوی موردعلاقه براساس سال تولد
 • نمایش طعم موردعلاقه براساس سال تولد
 • نمایش جواهر موردعلاقه براساس سال تولد
 • نمایش حیوان موردعلاقه براساس سال تولد
 • نمایش درخت موردعلاقه براساس سال تولد
 • نمایش گیاه موردعلاقه براساس سال تولد
 • نمایش ادویه موردعلاقه براساس سال تولد
 • نمایش فلز موردعلاقه براساس سال تولد
 • نمایش شعار براساس سال تولد
 • نمایش عدد شانس براساس سال تولد
 • نمایش بهترین جفت برای سال تولد
 • نمایش بدترین جفت برای سال تولد
 • و بیش از ده ها مورد دیگر
 • سه رقم سه رقم جداکردن اعداد
 • بدون کمترین تایپ
 • محیطی ساده و روان
 • و ده ها امکان دیگر