محاسبه بیمه و مالیات حقوق


نرم افزار محاسبه بیمه و مالیات حقوق به شما کمک می کند بتوانید بیمه سهم کارگر یا کارمند، مالیاتی که به حقوق کارگران و کارمندان تعلق میگیرد، حق اولاد، خالص دریافتی یا حقوق خالصی که کافرما باید به پرسنل خود پرداخت کند را محاسبه کنید. هنگامی که یک کافرما به پرسنل خود حقوق پرداخت می کند حقوق برخی از آنها معاف از مالیات است و حقوق برخی شامل مالیات می شود که کارفرما باید این مالیات را از حقوق آنها کسر نماید.
همچنین باید نسبت به حق اولاد، روش کسر بیمه،مکان فعالیت کارگاه بیمه و مالیات سهم پرسنل را هم محاسبه نماید.
هرساله یک نرخ مالیات حقوق توسط سازمان امورمالیاتی برای حقوق پرداختی به کارکنان در نظر گرفته می شود این برنامه می تواند با توجه به حقوق هر شخص مالیاتی که باید از حقوق کم شود را محاسبه کند.

دانلود محاسبه بیمه و مالیات حقوق  قابلیت های محاسبه بیمه و مالیات حقوق

 • محاسبه مالیات حقوق
 • محاسبه بیمه حقوق
 • محاسبه حق اولاد
 • محاسبه بیمه و مالیات حقوق 1404
 • محاسبه بیمه و مالیات حقوق 1403
 • محاسبه بیمه و مالیات حقوق 1402
 • محاسبه بیمه و مالیات حقوق 1401
 • محاسبه بیمه و مالیات حقوق 1400
 • محاسبه بیمه و مالیات حقوق 1399
 • امکان تغییر سال محاسبه بیمه و مالیات حقوق
 • امکان تعیین دستمزد
 • امکان تعیین روش محاسبه بیمه
 • امکان محاسبه حقوق خالص پرداختی
 • محیطی ساده و روان
 • و چندین امکان دیگر
 • و ده ها مورد دیگر