نرم افزار محاسبه پایه سنوات


نرم افزار محاسبه پایه سنوات: این برنامه به شما کمک می کند بتوانید پایه سنوات را در حقوق محاسبه کنید پایه سنوات یک حقوق اضافه است که باید به هر کارگر یا کارمند با بیش ازیکساله سابقه کار در کارگاه پرداخت نمایید
هرکارگر یا کارمند پس از یکسالگی تولد استخدامش در شرکت یک حقوق اضافه به او تعلق میگیرد که به آن پایه سنوات گفته می شود هرچه سابقه آن کارگر بیشتر باشد باید حقوق او نسبت به سایر کارگرها یا کارمندهای تازه وارد یا جدید استخدام شده بیشتر باشد. این برنامه می تواند پایه سنوات را با توجه به سابقه حساب کند.
این برنامه به شما کمک می کند بتوانید با توجه به سابقه کار تشخیص دهید کارفرما چقدر حقوق اضافه باید نسبت به کارکنان تازه استخدام شده به شما پرداخت کند. لازم به ذکر است این برنامه قابلیت محاسبه پایه سنوات تا 30 سال سابقه کار را دارد.

دانلود نرم افزار محاسبه پایه سنوات  قابلیت های نرم افزار محاسبه پایه سنوات

 • محاسبه پایه سنوات
 • محاسبه پایه سنوات سال 1404
 • محاسبه پایه سنوات سال 1403
 • محاسبه پایه سنوات سال 1402
 • محاسبه پایه سنوات سال 1401
 • محاسبه پایه سنوات سال 1400
 • محاسبه پایه سنوات سال 1399
 • قابلیت محاسبه تا 30 سال سابقه کار
 • امکان تغییر مبنای محاسبه
 • امکان تعیین سال استخدام
 • امکان محاسبه مدت سابقه کار
 • محاسبه حقوق دریافتی از روی سابقه
 • محاسبه اضافه حقوق دریافتی با توجه به سابقه کار
 • محیطی ساده و روان
 • و چندین امکان دیگر
 • و ده ها مورد دیگر