نرم افزار قیمت اجاره


نرم افزار قیمت اجاره به شما کمک می کند بتوانید قیمت رهن و اجاره یک ملک را از روی قیمت کل آن محاسبه نمایید و همچنین انواع حالت های رهن و اجاره را بدانید
در این برنامه می توانید قیمت کل ملک را وارد نموده، نوساز یا قدیمی بودن ملک، آسانسوردار یا بدون آسانسور بودن، پارکینگ یا بدون پارکینگ بودن، پرتقاضا یا کم تقاضا بودن عرضه و تقاضا را مشخص کنید و سپس برنامه به شما قیمت رهن و اجاره تقریبی را پیشنهاد می دهد.

دانلود نرم افزار قیمت اجاره  قابلیت های نرم افزار قیمت اجاره

  • محاسبه قیمت رهن و اجاره پیشنهادی
  • مشاهده حالت های مختلف رهن و اجاره
  • محاسبه قیمت رهن و اجاره ویلایی
  • محاسبه قیمت رهن و اجاره آپارتمان
  • محاسبه قیمت رهن و اجاره براساس پارکینگ،انباری و غیره
  • محاسبه قیمت رهن و اجاره از روی پله خور بودن خانه
  • محیطی ساده و روان
  • و چندین امکان دیگر
  • و ده ها مورد دیگر