نرم افزار محاسبه ابجد


با استفاده از این نرم افزار می توانید یک کلمه را وارد نموده و سپس تعداد کلمات حروف ابجد کبیر، ابجد وسیط و ابجد صغیر را محاسبه کنید. این برنامه را می توانید بصورت آنلاین اجرا کنید، روی گوشی های اندروید و اپل نصب کنید. این برنامه فقط جهت محاسبه حروف ابجد می باشد و طالع را تایید یا رد نمی کند.

دانلود نرم افزار محاسبه ابجد  قابلیت های نرم افزار محاسبه ابجد

  • محاسبه ابجد کبیر
  • محاسبه ابجد وسیط
  • محاسبه ابجد صغیر
  • نمایش عدد برج طالع
  • نمایش نام برج طالع
  • طالع بینی اسم و سرنوشت از روی ابجد
  • محیطی ساده و روان
  • و چندین امکان دیگر