نرم افزار تبدیل فارنهایت به سانتیگراد


این نرم افزار به شما کمک می کند تا دما را از فارنهایت به سانتیگراد تبدیل کنید. همچنین می توانید دما را از سانتیگراد به فارنهایت تبدیل کنید. اگر به یک برنامه برای تبدیل نیاز دارید این برنامه را نصب کنید.

دانلود نرم افزار تبدیل فارنهایت به سانتیگراد  قابلیت های نرم افزار تبدیل فارنهایت به سانتیگراد

  • تبدیل فارنهایت به سانتیگراد
  • تبدیل سانتیگراد به فارنهایت
  • سه رقم سه رقم جداکردن اعداد
  • بدون کمترین تایپ
  • محیطی ساده و روان
  • و ده ها امکان دیگر