نرم افزار نیم عشر


این برنامه به شما کمک می کند بتوانید مقدار نیم عشر یک عدد، نیم عشر سکه، نیم عشر تعداد سکه و غیره را به آسانی محاسبه کنید. برای مثال فرض کنید می خواهید بدانید مقدار نیم عشر 500 سکه به نرخ روز چقدر می شود، یا نیم عشر 500 میلیون چقدر می شود. این برنامه انواع نیم عشر را محاسبه می کند.

دانلود نرم افزار نیم عشر  قابلیت های نرم افزار نیم عشر

  • محاسبه نیم عشر دولتی
  • محاسبه مبلغ نیم عشر سکه
  • محاسبه تعداد نیم عشر سکه
  • نمایش قیمت روز سکه
  • سه رقم سه رقم جداکردن اعداد
  • با کمترین تایپ
  • محیطی ساده و روان
  • و ده ها امکان دیگر