محاسبه مالیات عملکرد


این نرم افزار به شما کمک می کند بتوانید مالیات عملکرد یا مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی یا حقوقی یا مشاغل را محاسبه نمایید. برای مثال اگر شرکت هستید شخص حقوقی را باید انتخاب نمایید و اگر مغازه دار مانند سوپرمارکت، مشاور املاک، نمایشگاه اتومبیل،کافی شاپ و یا هر شغلی غیر شرکت هستید باید شخص حقیقی را انتخاب نمایید.
این برنامه می تواند مالیات بر درآمد شرکت ها و مشاغل را بصورت آنلاین با توجه به قوانین مالیات های مستقیم محاسبه نموده و به همراه مواد آن به شما اعلام نماید.

دانلود محاسبه مالیات عملکرد  قابلیت های محاسبه مالیات عملکرد

  • محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
  • محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی
  • محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص شرکت ها
  • محاسبه مالیات عمکرد
  • محاسبه مالیات آخرسال
  • محاسبه مالیات عمکرد مغازه ها
  • محاسبه مالیات عمکرد مشاغل
  • محاسبه مالیات عمکرد مشاور املاک و نمایشگاه اتومبیل ها
  • محاسبه مالیات عمکرد سوپرمارکت ها