نرم افزار راس گیری


برنامه بسیار آسان و راحت جهت راس گیری. راس‌گیری چک به این معناست که به جای داشتن چند سررسید مختلف برای پرداخت، یک تاریخ سررسید مشخص انتخاب می‌شود. وقتی که فردی می‌خواهد برای پرداخت‌های مختلفی که در چند چک مختلف آمده است، همه‌شان را با هم جمع کند و در یک بار پرداخت کند، این کار را با راس‌گیری چک انجام می‌دهد. به این ترتیب، وجه کل پرداخت را در یک موعد و با یک چک انجام می‌دهد.

دانلود نرم افزار راس گیری  قابلیت های نرم افزار راس گیری

  • امکان تعریف چک
  • امکان کم کردن چک ها
  • امکان تعیین حداکثر راس
  • سه رقم سه رقم جدانمودن اعداد
  • نمایش تاریخ راس چک
  • نمایش عدد راس چک
  • با کمترین تایپ
  • محیطی ساده و روان
  • و ده ها امکان دیگر