دانلود بازی پرتاب توپ ها

دانلود بازی پرتاب توپ ها

خلاصه
1398/02/30

این بازی یک بازی پرتاب به سمت توب های مشابه است نام این بازی pinboliada می باشد. در این بازی باید توپ های با یک رنگ خاص را به سمت توپ های مشابه با آن رنگ بکنید. این بازی مشابه


دانلود بازی پرتاب توب ها
این بازی یک بازی پرتاب به سمت توب های مشابه است نام این بازی pinboliada می باشد. در این بازی باید توپ های با یک رنگ خاص را به سمت توپ های مشابه با آن رنگ بکنید. این بازی مشابه بازی های سری زوما است. برای مثال اگر جایی دو توپ بود، باید به سمت آنها شلیک کنید. این بازی از سری بازی های کم حجم است.


   رمز فایل: www.sarv98.ir