نرم افزار کم کردن حجم تصاویر بدون افت کیفیت

نرم افزار کم کردن حجم تصاویر بدون افت کیفیت

خلاصه
1398/02/23

اگر به دنبال نرم افزاری هستید که به آسانی بتوانید حجم تصاویر یا عکس را کم کنید این برنامه به شما پیشنهاد می شود. این برنامه در سه مرحله انتخاب


نرم افزار کم کردن حجم تصاویر بدون افت کیفیت
اگر به دنبال نرم افزاری هستید که به آسانی بتوانید حجم تصاویر یا عکس را کم کنید این برنامه به شما پیشنهاد می شود. این برنامه در سه مرحله انتخاب تصویر، اعمال تنظیمات و شروع کم کردن حجم در کمترین زمان حجم عکس شما را کم می کند. یکی از خصوصیات خوب این برنامه این است که حجم آن پایین بوده و از طرفی امکان کم کردن گروهی حجم تصاویر را دارد. یک لیست از عکس ها را مشخص کنید و برنامه در خروجی لیستی از عکس ها کم حجم شده را قرار می دهد.


   رمز فایل: www.sarv98.ir


سایر دانلودهای مرتبط :